جشن مو فرفری ها در شیراز

مجتمع سپهر در تاریخ 1 مهر 1394 جشن مو فرفری ها برگزار کرد. عکس شرکت کننده ها در سایت قرار گرفت و کسانی که عکس آنها بیشترین لایک را داشت در قرعه کشی شرکت داده شدند.